Plika

Dokulardaki bir kıvrım, kabarıklık ya da kalınlaşmayı ifade etmek için embriyoloji ve anatomide kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara