Plevra Ağnsı

Plevra (akciğer zarı) düzeyindeki tüm ağnlar.

Sağlık Terimlerinde Ara