Pİyopnömotoraks

Akciğer zarı boşluğunda hava ile birlikte irinli sıvı toplanması.

Sağlık Terimlerinde Ara