Piyodermit

Pİyojen mikropların (bak. piyojenler) yol açtığı deri enfeksiyonu.

Sağlık Terimlerinde Ara