Pityalin

Tükürükte bulunan ve besinlerdeki nişastanın sindirimine katılan tükürük enzimi.

Sağlık Terimlerinde Ara