Pirüvat Kinaz

Glikozun parçalanmasında (glikoliz) rol oynayan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara