Pinositoz

Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması.

Sağlık Terimlerinde Ara