Pilor

Midenin duedonuma açılan alt bölgesi.

Sağlık Terimlerinde Ara