Pilor (Mide Kapısı)

Mide İle onikiparmakbağırsağı arasında yer alan geçiş bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara