Piknoz

Patolojide, hücre çekirdeğindeki değişiklikleri göstermek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara