Piknik Tip

E. Kretschmer'in 1921'de önerdiği sınıflandırmaya göre, insana özgü yapısal tiplerden biri.

Sağlık Terimlerinde Ara