Pigment

Hücrelere özgü renk veren madde.

Sağlık Terimlerinde Ara