Perversiyon (Sapma)

Dürtü, eğilim ve İlgilerin toplumsal ve kültürel açıdan normal kabul edilen ölçülere göre çarpık nesnelere ya da amaçlara yönelmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara