Perküsyon

Hastanın klinik muayenesinde uygulanan bir yöntem.

Sağlık Terimlerinde Ara