Perikard

Kalbin çevresindeki zar kesesi"" (Perikardite bkz.)

Sağlık Terimlerinde Ara