Periartrit

Bir eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap.

Sağlık Terimlerinde Ara