Peptik

Sindirim ya da pepsin enzimleriyle ilgili.

Sağlık Terimlerinde Ara