Peptik Ülser

Sindirim kanalını kaplayan dokuda delik bulunması. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar midede peptik ülsere neden olabilirler.

Sağlık Terimlerinde Ara