Paul-Bunnel Testi

Bulaşıcı mononükleozun tanısında kullanılan hemoag-lütinasyon(*) tepkimesi.

Sağlık Terimlerinde Ara