Patonevroz

Organik hastalıklardan ya da organ lezyonlanndan kaynaklanan nevrozlan belirtmek İçin, S. Ferenczi tarafından psikanalizde kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara