Parsiyel

Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.

Sağlık Terimlerinde Ara