Parotis (Kulakaltı Tükürük Bezi)

Dışkulak yolunun altında, altçene köşesinin gerisindeki büyük tükürük bezi.

Sağlık Terimlerinde Ara