Parodontopati

Paradontumun yapı ve işlevini bozan, korumasız bıraktığı dişin düşmesine yol açan hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara