Parazitoz (Asalak Hastalığı)

Asalağın bulaşması sonucu ortaya çıkan hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara