Paratiroidektomi

Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.

Sağlık Terimlerinde Ara