Parakolpos

Dölyolunun iki kenarında, küçük leğende yer alan anatomik yapılar bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara