Parakeratoz

Epidermis (üstderi) hücrelerinin olgunlaşma ve farklılaşma sürecinde ortaya çıkan bozukluk.

Sağlık Terimlerinde Ara