Paragramatİzm

Cümleye dilbilgisi kurallarına uygun bir yapı verememeye bağlı rahatsızlık.

Sağlık Terimlerinde Ara