Pansuman

Vücudun belirli bir bölgesinin uygun çözeltilerle temizlenip steril gazlı bezlerle sarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara