Pansitopeni

Kanda alyuvar, akyuvar ve trombosit sayısında görülen azalma.

Sağlık Terimlerinde Ara