Panoftalmit

göz dışına taşan infeksiyon

Sağlık Terimlerinde Ara