Pannikülopati

Derialtı yağ dokusunda patolojik süreçlerin varlığını gösteren genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara