Özüt

Bir doku örneğinin parçalanmış hali.

Sağlık Terimlerinde Ara