Özofagus (Yemek Borusu)

Sindirim sisteminin yutak ile mide arasında kalan bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara