Özofagoskopi

Yemek borusunun tümünün görülmesini sağlayan en-doskopik inceleme yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara