Özofago-Gastrostomi

Son bölümü çıkarılan yemek borusunun mide .ile birleştirilmesine yönelik cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara