Öznel Gerçeklik

Kişinin başkalarının onayına açık olmayan kendi iç dünyasına ilişkin ve buradan türeyen deneyimlere bağlı algıladığı duyum, veri ve izlenimlerin tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara