Özefagus

Yemek borusuna verilen isimdir, yutak ile mideyi birleştirir.

Sağlık Terimlerinde Ara