Özdeşleşme

Bir kimsenin bir başka bireyi ya da birey grubunu kendisine örnek alması ve taklit etmesi biçiminde harekete geçen savunma mekanizması.

Sağlık Terimlerinde Ara