Owren Trombosit Testi

Başta II., VII., XI. ve X. etkenler olmak üzere pıhtılaşma etkenlerinin etkinliğim değerlendirmek üzere uygulanan kan testi.

Sağlık Terimlerinde Ara