Ovosit

Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.

Sağlık Terimlerinde Ara