Ovojenez

Olgunlaşma öncesi yumurta hücresinin (ovogon) döllenmeye hazır duruma gelene değin geçirdiği süreç.

Sağlık Terimlerinde Ara