Ovariyojenez

Embriyonun gelişimi sırasında yumurtalığın oluşumuyla sonuçlanan tüm hücre çoğalması ve farklılaşması süreçleri.

Sağlık Terimlerinde Ara