Oval Pencere

Ortakulağın iç duvarında bulunan oval biçimli açıklık; ortakulakla İçkulağın dalızı arasında bir geçit oluşturur.

Sağlık Terimlerinde Ara