Ototransfüzyon

Hastaya kendi kanının nakledilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara