Ostium (Ağız)

Vücuttaki doğal boşluklar arasındaki ya da İçi boşluktu organlar ile vücut dışı arasındaki geçişi belirten anatomik terim (örneğin kapakçık ostiumu kalpte kulakçık ve kanncık arasındaki ağzı belirtir).

Sağlık Terimlerinde Ara