Osteosit

Kemik dokusunun temeli olan hücre.

Sağlık Terimlerinde Ara