Osteoklast

Kemik dokusunun yıkımını sağlayan hücre.

Sağlık Terimlerinde Ara