Osteodİsplazi

iskeletin bir ya da birden çok bölgesinde kemik gelişim bozukluklarıyla seyreden süreçleri tanımlayan genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara