Oskültasyon (Dinleme)

Solunum, kalp, kann bölgesi hastalıklarının tanısında kullanılan muayene yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara